GREEN MEDIA

LAN TỎA …..

NHỮNG GIÁ TRỊ XANH ĐẾN KHÁCH HÀNG

Lý do chọn Green Media

Dịch vụ

VIDEO

DỰ ÁN 

Thiết kế website

Content Marketing 

Facebook Marketing

SEO

Google

Sản xuất FILM/ TVC

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN / LIVESTREAM

BOOKING MEDIA 

Dịch vụ hoàn hảo, chất lượng uy tín số 1 Việt Nam. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các bạn.

Trưởng phòng Sản phẩm - Viettel

Dịch vụ hoàn hảo, chất lượng uy tín số 1 Việt Nam. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các bạn.

Giám đốc truyền thông - HSBC

Dịch vụ hoàn hảo, chất lượng uy tín số 1 Việt Nam. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các bạn.

Giám đốc Kỹ thuật - Hà Nội Group

Dịch vụ hoàn hảo, chất lượng uy tín số 1 Việt Nam. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các bạn.

Trưởng phòng Marketing - KIA

Dịch vụ hoàn hảo, chất lượng uy tín số 1 Việt Nam. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các bạn.

Giám đốc Media - VNG

KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ 

TIN TỨC