Khoa Dược – Đại học Thành Tây

Khoa Dược – Đại học Thành Tây

Khoa Dược – Đại học Thành Tây lấy việc đảm bảo chất lượng đào tạo làm mục tiêu phấn đấu lâu dài với đội ngũ giảng viên nòng cốt giàu kinh nghiệm đến từ các trường đại học Y – Dược hàng đầu trong cả nước kết hợp với đội ngũ giảng viên trẻ giàu nhiệt huyết

Website chính thức của sản phẩm: http://www.khoaduoc.edu.vn/

GMC Media là đối tác cung cấp các dịch vụ liên quan đến dự án như:
❖ TVC